ROZWÓJ EFEKTYWNOŚCI

W swojej ofercie posiadam również szkolenia, które pomogą Ci w rozwoju efektywności. We współczesnym świecie stała się ona jedną z kluczowych kompetencji. Najczęściej jest rozumiana jako zwiększenie wydajności. Chęć rozwoju jest nierozerwalnie związana z efektywnością.  Wielu zastanawia się,  jak pogodzić wspinanie się po szczeblach kariery z życiem rodzinnym? Nie uda się to, jeśli nie umiesz efektywnie zarządzać swoim czasem.  Masz czasem wrażenie, że wciąż biegniesz, ale nie masz pojęcia dokąd? A może ubolewasz nad tym, że nie masz dodatkowych dwóch godzin w ciągu dnia? Każdy chciałby osiągnąć WORK-LIFE-BALANCE.

Pomogę Ci więc ułożyć Twój grafik w taki sposób, byś miał czas nie tylko na rozwój zawodowy, ale i osobisty. Kluczem do sukcesu jest właśnie efektywność. Jest ona jedną z kompetencji miękkich, które można podzielić na dwie grupy.

 1. Umiejętności osobiste – to zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Należą do nich między innymi:
  • zarządzanie sobą w czasie – mówi się, że „czas to pieniądz”, a zarządzanie sobą w czasie uczy, jak planować zadania i rozwijać swoją efektywność osobistą, co przekłada się na wzrost wydajności w pracy i poza nią,
  • radzenie sobie ze stresem – stres jest naturalną reakcją organizmu, nieuniknionym elementem naszego życia. W sytuacji zagrożenia mobilizuje do walki lub pcha do ucieczki. Jednak w nadmiarze jest szkodliwy dla naszego organizmu, a jego przedłużone działanie wywołuje negatywne skutki. Nie pozwól, by stres zdominował Twoje życie, naucz się radzić sobie z nim,
  • samomotywacja – Jim Ryun powiedział kiedyś: „motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać”. Czy miewasz czasem poczucie wypalenia i zniechęcenia? Czy zauważasz, że efekty Twoich działań nie są w pełni zadowalające? Zapewne szybko tracisz motywację… Jednak każdy, kto marzy o odnoszeniu sukcesów, powinien posiąść zdolność do samomotywacji. Oczywiście każdy z nas jest inny, dlatego też potrzebujemy różnych motywatorów. Pomogę Ci znaleźć Twój własny sposób rozbudzania motywacji, dzięki któremu każdego dnia będziesz miał zapał do zdobywania kolejnych szczytów,
  • inteligencja emocjonalna – sukces w dużej mierze zależy od tzw. samoświadomości, czyli kontrolowania własnych emocji, zapału oraz wytrwałości w dążeniu do celu, a także zdolności do empatii i przestrzegania norm społecznych. Według Dawida Golemana, aby odnieść sukces życiowy, oprócz odpowiedniego ilorazu inteligencji potrzebna jest nam inteligencja emocjonalna, która stała się jedną z kluczowych kompetencji niezbędnych w biznesie. Nie jest ona cechą wrodzoną, możemy ją kształtować na każdym etapie życia,
   „Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami” Daniel Goleman
  • asertywność,
  • kreatywność.

Umiejętności interpersonalne – zwane również zdolnościami komunikacyjnymi, wykorzystywane są w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się następujące umiejętności:

 • zdolności perswazyjne,
 • motywowania innych do pracy,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • autoprezentacji,
 • delegowania zadań,
 • budowania trwałych relacji,
 • pracy zespołowej.

W każdej pracy ważna jest nie tylko wiedza, kwalifikacje i doświadczenie (są to tak zwane kompetencje twarde), ale również umiejętności psychospołeczne. Z tego powodu pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników m.in. wysokiej komunikatywności, umiejętności budowania relacji oraz radzenia sobie ze stresem. Kompetencje miękkie, tak samo jak twarde, można rozwijać, wzmacniać i doskonalić. Kluczem do sukcesu jest stały rozwój zarówno jednych, jak i drugich. Skontaktuj się ze mną, a skutecznie pomogę Ci w rozwijaniu Twojej efektywności.

Kompetencje twarde

Pewnie każdy z nas, przynajmniej kilkakrotnie słyszał o czymś takim, jak kompetencje twarde. To popularne stwierdzenie, które towarzyszy wielu procesom rekrutacyjnym. Są to konkretne i mierzalne cechy, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Potwierdzasz je dyplomami, certyfikatami, czy świadectwami. Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności. Cechy te mamy możliwość rozwijać poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. Kompetencje twarde opisywane są za pomocą systemu zero-jedynkowego: albo posiadamy (niezbędną na danym stanowisku) kompetencję, albo nie- nie ma innej możliwości.

Przykłady kompetencji twardych:
• Znajomość języków obcych
• Wiedza specjalistyczna
• Umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office
• Posiadanie prawa jazdy