Trener rozwoju osobistego – referencje

Podczas swojej pracy w branży szkoleń negocjacyjnych oraz sprzedażowych spotkałem wielu specjalistów z tychże dziedzin, a także współpracowałem z wieloma szanowanymi instytucjami. Za każdym razem współpraca ta była bardzo owocna i mogłem dzięki niej poszerzyć swoją wiedzę. Instytucje te wystawiły mi referencje, z których treścią możecie zapoznać się poniżej. Serdecznie do tego zachęcam!