Trener biznesu Wojciech Brzezina – certyfikaty

Będąc trenerem biznesu nie można zapominać o tym, że swoją wiedzę trzeba ciągle wzbogacać. Dlatego też w ostatnich latach ukończyłem wiele szkoleń oraz kursów, by jeszcze bardziej pomóc Ci w nauczeniu się, jak skutecznie sprzedawać oraz negocjować. Były to między innymi: szkolenie o tematyce „Efektywność doradcy finansowego”, warsztaty z zakresu ubezpieczeń chroniących biznes w pełnym wymiarze, a także szkolenie „Tryb i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej certyfikatami!